Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ra mắt thương hiệu Xi măng VICEM Sông Thao

Chính thức ra mắt thương hiệu mới “Ximăng VICEM Sông Thao”. Ảnh: P.V
Chính thức ra mắt thương hiệu mới “Ximăng VICEM Sông Thao”. Ảnh: P.V