Quy chuẩn nước mắm để “tham khảo” nhưng lại phi thực tế

Một số cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại làng Nam Ô nổi tiếng Đà Nẵng vẫn đang cố gắng bám trụ với nghề.
Một số cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại làng Nam Ô nổi tiếng Đà Nẵng vẫn đang cố gắng bám trụ với nghề.
Một số cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại làng Nam Ô nổi tiếng Đà Nẵng vẫn đang cố gắng bám trụ với nghề.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top