Quí Long hợp tác với Rockwell về hệ thống điều hoà không khí cho ngành dược và bệnh viện