Quất cảnh bonsai bạc triệu hút mắt người xem

Để có được hàng nghìn cây quất cảnh theo kiểu “chuột vàng cõng quất”, các chủ nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 2-3 năm trước khi đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Để có được hàng nghìn cây quất cảnh theo kiểu “chuột vàng cõng quất”, các chủ nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 2-3 năm trước khi đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Để có được hàng nghìn cây quất cảnh theo kiểu “chuột vàng cõng quất”, các chủ nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 2-3 năm trước khi đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Lên top