Quảng Trị tổ chức hội chợ thương mại và quảng bá du lịch

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top