Quảng Ninh: Ế ẩm “vàng đen”

Bóc xúc đất đá khai thác than lộ thiên tại một mỏ khai thác của TKV. Ảnh: T.N.D
Bóc xúc đất đá khai thác than lộ thiên tại một mỏ khai thác của TKV. Ảnh: T.N.D
Bóc xúc đất đá khai thác than lộ thiên tại một mỏ khai thác của TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top