Quảng Nam: Hơn 6.204 tấn lợn nhiễm tả Châu Phi bị tiêu hủy

Lên top