Quản lý thị trường: Một số cây xăng đóng cửa không rõ lý do

Nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng. Ảnh: Ngô Cường
Lên top