PVN đồng tổ chức triển lãm ảnh "Biển đảo Tổ quốc"

Triển lãm được trưng bày đến hết ngày 22.11
Triển lãm được trưng bày đến hết ngày 22.11
Triển lãm được trưng bày đến hết ngày 22.11