PVEP tái cơ cấu hoạt động, tăng hiệu quả KD

Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải và lãnh đạo các đơn vị sản xuất ký kết giao ước thi đua. Ảnh: P.V
Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải và lãnh đạo các đơn vị sản xuất ký kết giao ước thi đua. Ảnh: P.V
Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải và lãnh đạo các đơn vị sản xuất ký kết giao ước thi đua. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top