PNJ tổ chức rút thăm trúng thưởng chương trình hạnh phúc vàng giai đoạn 1