Phát hiện một tấn trứng non, vịt thịt không đảm bảo chất lượng

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh
Lên top