Phát hiện kho hàng chứa hàng chục tấn găng tay caosu y tế bẩn ở Bắc Ninh

Lên top