Phát hiện kho chứa 8.000 sản phẩm nhập lậu, giả thương hiệu Nike, Chanel...

Lực lượng QLTT Quảng Ninh phát hiện kho hàng thời trang nhập lậu cực lớn tại Quảng Ninh. Ảnh: KM
Lực lượng QLTT Quảng Ninh phát hiện kho hàng thời trang nhập lậu cực lớn tại Quảng Ninh. Ảnh: KM
Lực lượng QLTT Quảng Ninh phát hiện kho hàng thời trang nhập lậu cực lớn tại Quảng Ninh. Ảnh: KM
Lên top