Phát hiện cơ sở sản xuất số lượng lớn khẩu trang chưa được kiểm định

Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhân công đang điều hành máy sản xuất, đóng gói khẩu trang.
Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhân công đang điều hành máy sản xuất, đóng gói khẩu trang.
Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhân công đang điều hành máy sản xuất, đóng gói khẩu trang.
Lên top