Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát động thi sáng tác logo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”