Bộ Tài Nguyên Môi Trường:

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” – Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Lên top