Phải minh bạch giá nước

Nguồn nước sông Đà nhiễm bẩn, người dân Hà Nội phải xếp hàng để lấy nước sinh hoạt từ xe tec. Ảnh: SƠN TÙNG
Nguồn nước sông Đà nhiễm bẩn, người dân Hà Nội phải xếp hàng để lấy nước sinh hoạt từ xe tec. Ảnh: SƠN TÙNG
Nguồn nước sông Đà nhiễm bẩn, người dân Hà Nội phải xếp hàng để lấy nước sinh hoạt từ xe tec. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top