Online Friday 2019 - Hướng tới mục tiêu trên 2.500 tỉ đồng giao dịch

Nhiều mặt hàng giảm giá tới 70% trong chuỗi sự kiện Black Friday, Online Friday. (Ảnh minh họa)
Nhiều mặt hàng giảm giá tới 70% trong chuỗi sự kiện Black Friday, Online Friday. (Ảnh minh họa)
Nhiều mặt hàng giảm giá tới 70% trong chuỗi sự kiện Black Friday, Online Friday. (Ảnh minh họa)
Lên top