Ổn định bền vững nguồn đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

11 tháng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất bán 5,57 triệu tấn xăng dầu các loại, chiếm 30% tổng nhu cầu xăng dầu cả nước. Ảnh: P.V
11 tháng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất bán 5,57 triệu tấn xăng dầu các loại, chiếm 30% tổng nhu cầu xăng dầu cả nước. Ảnh: P.V