Thực thi EVFTA:

Nông sản Việt có cơ hội tăng trưởng

EVFTA tạo cơ hội cạnh tranh cho các mặt hàng nông, lâm sản khi xuất khẩu sang EU. Ảnh: Vũ Long
EVFTA tạo cơ hội cạnh tranh cho các mặt hàng nông, lâm sản khi xuất khẩu sang EU. Ảnh: Vũ Long
EVFTA tạo cơ hội cạnh tranh cho các mặt hàng nông, lâm sản khi xuất khẩu sang EU. Ảnh: Vũ Long
Lên top