Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nông dân Tây Nguyên “mắc kẹt” với mắc ca: Trách nhiệm thuộc về ai?