Niềm tin "khối óc Việt" Khaisilk đổi lại bằng sự bội tín, trơ tráo