Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Niềm tin "khối óc Việt" Khaisilk đổi lại bằng sự bội tín, trơ tráo