Những điểm sáng ứng dụng công nghệ 4.0 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là định hướng để PVN nhanh chóng phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Ảnh: PV
Tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là định hướng để PVN nhanh chóng phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Ảnh: PV
Tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là định hướng để PVN nhanh chóng phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top