Những dấu ấn của Habeco năm 2018

Habeco "trình làng" nhận diện mới của Bia Trúc Bạch. Ảnh: PV
Habeco "trình làng" nhận diện mới của Bia Trúc Bạch. Ảnh: PV
Habeco "trình làng" nhận diện mới của Bia Trúc Bạch. Ảnh: PV
Lên top