Nhu yếu phẩm đặt mua trực tuyến: Giao hàng từ 2-3 ngày, thậm chí 5-7 ngày

Đặt mua nhu yếu phẩm qua kênh trực tuyến trong những ngày qua, thời gian giao hàng phải vài ngày. Ảnh: Thế Lâm.
Đặt mua nhu yếu phẩm qua kênh trực tuyến trong những ngày qua, thời gian giao hàng phải vài ngày. Ảnh: Thế Lâm.
Đặt mua nhu yếu phẩm qua kênh trực tuyến trong những ngày qua, thời gian giao hàng phải vài ngày. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top