Nhiều cửa hàng ở Bình Phước bán hàng hết hạn sử dụng trong dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 9 cửa hàng  kinh doanh hàng hết hạn sử dụng hết hạn sử dụng. Ảnh: T.Thành
Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 9 cửa hàng kinh doanh hàng hết hạn sử dụng hết hạn sử dụng. Ảnh: T.Thành
Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 9 cửa hàng kinh doanh hàng hết hạn sử dụng hết hạn sử dụng. Ảnh: T.Thành
Lên top