Nhiều cây xăng trên cả nước nghỉ bán: Xăng dầu "chảy" đi đâu?

Nhiều cây xăng trên cả nước đóng cửa. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều cây xăng trên cả nước đóng cửa. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều cây xăng trên cả nước đóng cửa. Ảnh: Ngô Cường
Lên top