Nhập siêu 8 tháng đầu năm đạt 2,13 tỉ USD

Xuất khẩu rau quả tăng ngoạn mục trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: Hải Nguyễn
Xuất khẩu rau quả tăng ngoạn mục trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: Hải Nguyễn