Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Âu tăng mạnh

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tăng mạnh. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tăng mạnh. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tăng mạnh. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top