Nhãn chín chỉ từ 13.000 đồng/kg, Hà Nội kêu gọi người dân hỗ trợ tiêu thụ

Lên top