Nhà nước sẽ chỉ tập trung đầu tư các lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu khoa học cơ bản

Phòng đăng ký thủ tục tại Cục SHTT. (Ảnh: PV)
Phòng đăng ký thủ tục tại Cục SHTT. (Ảnh: PV)
Phòng đăng ký thủ tục tại Cục SHTT. (Ảnh: PV)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top