Nguồn cung thiếu, một số loại thực phẩm ở Đà Nẵng tăng giá

Giá trứng gà, vịt ở chợ Đà Nẵng tăng giá, siêu thị chỉ bán 2 vỉ/người. Ảnh: NM
Giá trứng gà, vịt ở chợ Đà Nẵng tăng giá, siêu thị chỉ bán 2 vỉ/người. Ảnh: NM
Giá trứng gà, vịt ở chợ Đà Nẵng tăng giá, siêu thị chỉ bán 2 vỉ/người. Ảnh: NM
Lên top