Nguồn cát tự nhiên sẽ cạn kiệt trong vòng 10 năm tới

Hiện trường một điểm khai thác cát. Ảnh: Đức Cảnh
Hiện trường một điểm khai thác cát. Ảnh: Đức Cảnh