Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy

Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy. Ảnh: Trang Hoài
Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy. Ảnh: Trang Hoài
Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy. Ảnh: Trang Hoài
Lên top