Người chăn nuôi lợn thận trọng tái đàn dù có gói hỗ trợ 150 tỉ đồng

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng để tái đàn lợn. Ảnh: N.T
Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng để tái đàn lợn. Ảnh: N.T
Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng để tái đàn lợn. Ảnh: N.T
Lên top