Nghệ An: Rau rớt giá, "tạ rau không mua nổi cân thịt lợn”

Nhiều vựa rau ở Diễn Châu (Nghệ An) đang trong tình trạng hư hỏng vì không có đầu ra. Ảnh: T.T
Nhiều vựa rau ở Diễn Châu (Nghệ An) đang trong tình trạng hư hỏng vì không có đầu ra. Ảnh: T.T
Nhiều vựa rau ở Diễn Châu (Nghệ An) đang trong tình trạng hư hỏng vì không có đầu ra. Ảnh: T.T
Lên top