Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dân xếp hàng dài, chen lấn mua thẻ điện thoại

Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dùng di động khoe tài khoản bạc triệu. Ảnh: Cường Ngô
Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dùng di động khoe tài khoản bạc triệu. Ảnh: Cường Ngô
Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dùng di động khoe tài khoản bạc triệu. Ảnh: Cường Ngô
Lên top