Ngang nhiên buôn bán ngà voi: Chợ ảo, chợ thật đều nhộn nhịp

Các sản phẩm được giới thiệu làm từ ngà và đuôi voi vẫn công khai mua bán ở các điểm du lịch. Ảnh: PV
Các sản phẩm được giới thiệu làm từ ngà và đuôi voi vẫn công khai mua bán ở các điểm du lịch. Ảnh: PV
Các sản phẩm được giới thiệu làm từ ngà và đuôi voi vẫn công khai mua bán ở các điểm du lịch. Ảnh: PV
Lên top