Nếu bỏ trích lập quỹ bình ổn, giá xăng có thể xuống dưới 10.000 đồng/lít?

Lên top