Nam A Bank kí kết hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm FWD

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Nam A Bank và ông Anantharaman Sridharan - Tổng Giám đốc FWD, cùng ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Nam A Bank.
Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Nam A Bank và ông Anantharaman Sridharan - Tổng Giám đốc FWD, cùng ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Nam A Bank.
Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Nam A Bank và ông Anantharaman Sridharan - Tổng Giám đốc FWD, cùng ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Nam A Bank.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top