Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2018: Giá cả liệu có biến động?

Giá lương thực thực phẩm có thể tăng do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Ảnh: LA
Giá lương thực thực phẩm có thể tăng do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Ảnh: LA