Muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô phải mạnh

Lên top