Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mùa đông không lạnh - “kẻ khóc người cười”