Mối lo độc quyền khi duy nhất 1 doanh nghiệp sản xuất ethanol trong nước

Một số dự án sản xuất ethanol bị “phá sản” hoặc cầm cự chưa thể đưa vào sản xuất nên hiện tại chỉ có 2 nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm cung cấp ethanol E100 cho thị trường trong nước. Trong ảnh: Dự án Ethanol Phú Thọ “chết yểu”. Ảnh: GM
Một số dự án sản xuất ethanol bị “phá sản” hoặc cầm cự chưa thể đưa vào sản xuất nên hiện tại chỉ có 2 nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm cung cấp ethanol E100 cho thị trường trong nước. Trong ảnh: Dự án Ethanol Phú Thọ “chết yểu”. Ảnh: GM
Một số dự án sản xuất ethanol bị “phá sản” hoặc cầm cự chưa thể đưa vào sản xuất nên hiện tại chỉ có 2 nhà máy của Công ty TNHH Tùng Lâm cung cấp ethanol E100 cho thị trường trong nước. Trong ảnh: Dự án Ethanol Phú Thọ “chết yểu”. Ảnh: GM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top