Mở lại chợ truyền thống có lo ngại tăng giá, đầu cơ thu lợi?

Nhiều chợ được mở cửa bán các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều chợ được mở cửa bán các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều chợ được mở cửa bán các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top