Miền Trung - Tây Nguyên: Chuẩn bị hàng Tết trị giá hàng nghìn tỉ đồng

Các tỉnh miền Trung chuẩn bị hàng nghìn tỉ đồng hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Các tỉnh miền Trung chuẩn bị hàng nghìn tỉ đồng hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Các tỉnh miền Trung chuẩn bị hàng nghìn tỉ đồng hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top