Máy trợ thở, tạo oxy loạn giá, “khan hàng” trong dịch COVID-19

Lên top