Lưới điện từ 110 - 500 kV đã vận hành bình thường sau bão số 10

EVN khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão số 10.
EVN khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão số 10.