Lúa không phép, quảng cáo trên trời!

Ông Kiệt quảng bá lúa Thiên Đàng có công dụng như một thần dược trị được bệnh. Ảnh: T.K
Ông Kiệt quảng bá lúa Thiên Đàng có công dụng như một thần dược trị được bệnh. Ảnh: T.K
Ông Kiệt quảng bá lúa Thiên Đàng có công dụng như một thần dược trị được bệnh. Ảnh: T.K
Lên top